Menu Close

อยากซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินก้อน ทำอย่างไรดี?

อยากซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินก้อน ทำอย่างไรดี?

เชื่อว่าใครหลายคนคงกำลังคิดอยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง  แต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินก้อน ซึ่งในปัจจุบันหลายธนาคารก็มีการปล่อยสินเชื่อแต่เป็นสินเชื่อบ้านพร้อมที่ดินเสียเป็นส่วนใหญ่  ไม่ค่อยมีการปล่อยสินเชื่อที่ดินเปล่าแต่อย่างใด  ซึ่งการขอสินเชื่อกับธนาคารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงิน

โดยปกติแล้วการขอสินเชื่อกับธนาคาร  ธนาคารมักจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับการซื้อที่ดินเปล่าเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าขายทอดตลาดได้ยาก อีกทั้งที่ดินเปล่าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยากกว่าที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่ดินเปล่าแถบชานเมืองหรือต่างจังหวัดมีความคล่องตัวในการซื้อขายต่ำ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะยอมให้มีการยึดหลักทรัพย์โดยง่าย ซึ่งจากเหตุผลเหล่านี้แล้วทำให้ธนาคารไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อให้กับที่ดินเปล่า ยกเว้น เป็นที่ดินเปล่าที่ มีลักษณะดังนี้

1.แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อเพื่อประกอบกิจการ

ผู้ซื้อจะต้องแสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนว่า การซื้อที่ดินในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ โดยนำเอกสารมาแสดงเช่น แผนการทำธุรกิจ 

2. แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร

โครงการจัดสรร จะมีข้อกำหนดที่ตายตัวอยู่แล้วว่าที่ดินในโครงการจัดสรรจะมีระบุชัดเจนว่าใช้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้เท่านั้น  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพอที่ธนาคารจะรับฟังได้ 

3. แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน

วางแผนและเตรียมเอกสารประกอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ้านของเรา นั่นคือมีแบบบ้านพร้อมประเมินราคา  อัตราค่ารับเหมา  ค่าตกแต่ง และมีใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นกู้  ซึ่งโดยมากกรณีนี้ธนาคารจะอนุมัติโดยทั่วไปจะได้รับวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของค่าที่ดินและค่ารับเหมาก่อสร้างรวมกัน

ซึ่งนอกจากการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่มีโอกาสในการอนุมัติค่อนข้างยากแล้วอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ซึ่งมีสินเชื่อให้เราเลือกได้มากมาย  ตามที่คุณสมบัติเรามีซึ่งความแตกต่างของการซื้อที่ดินเปล่ากับซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  โดยใช้การขอสินเชื่อผ่านธนาคารนั้น  การขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเปล่าจะมีอัตราการผ่อน และดอกเบี้ยรายเดือนที่สูงมากกว่า การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน

เห็นได้ว่า  ถึงแม้เราจะไม่มีเงินก้อน  แต่เราก็ยังสามารถที่จะขอสินเชื่อกับธนาคารได้  โดยเลือกรูปแบบอย่างที่เราต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินเปล่า  เพื่อนำไปปลูกบ้านภายหลัง  หรือ การซื้อบานพร้อมที่ดินเลย  ทั้งนี้เราเองต้องดูความพร้อมทางการเงิน  และวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่อไม่ให้เวลาที่เรากู้เงินไปแล้วผ่อนได้ไม่กี่งวด  แล้วไม่สามารถผ่อนต่อได้จนต้องปล่อยให้ธนาคารยึด แต่หากเราวางแผนทางการเงินของเราดีพอแล้ว  อย่ารอช้าค่ะการยื่นขอซื้อบ้านก็เหมือนการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต  ให้มีความมั่นคงมากขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าใครๆก็อยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคะ  เตรียมตัวของเราให้พร้อม  แม้จะไม่มีเงินก้อน ก็ซื้อบ้านได้อย่างแน่นอน

สวัสดีครับ สอบถามได้เลยนะครับ