Menu Close

ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

การที่เราจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่ง เราจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากหลายๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นราคาขาย  ทำเล  ภาระผูกพันของที่ดินหรือปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเนื่องจากที่ดินเป็นสิ่งที่มีราคาสูง  ยิ่งการซือที่ดินแปลงใหญ่นั้น  มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราควรจะต้องรู้  อยากรู้กันไหมคะว่า การซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

1 .จุดประสงค์ของการซื้อที่ดิน

อันดับแรกผู้ซื้อควรสอบถามตนเองก่อนว่า  ต้องการจะซื้อที่ดินแปลงนี้มาเพื่ออะไร  เพื่อทำธุรกิจ  เพื่อขยายธุรกิจ  เพื่อเก็งราคาหรือเพื่อขายต่อ  เมื่อทราบจุดประสงค์ในการซื้อที่ดินของตัวเองแล้วจะได้พิจารณาในปัจจัยอื่นว่าสอดคล้องและเหมาะสมกันกับจุดประสงค์ของการซื้อที่ดินหรือไม่

2. ประวัติของที่ดิน

เราสามารถตรวจสอบประวัติที่ดินก่อนจะทำการซื้อขายที่ดินคือการตรวจสอบประวัติให้ละเอียดเช่นกัน โดยสามารถตรวจสอบได้ จากเพื่อนบ้านหรือชุมชนในละแวกใกล้เคียง เช่น ที่ดินแปลงนี้เคยทำอะไรมาก่อน มีประกาศขายมาเป็นระยะเวลานานเท่าไร  ใครเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินก่อนหน้านี้ หรือที่ดินแปลงนี้เคยมีประวัติของที่ดินติดจำนอง หรือถูกอายัดหรือไม่ ซึ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่มากพอหรืออาจจะไม่มีข้อมูลให้ เราก็สามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยงานราชการของรัฐ อาทิกรมโยธาธิการ และผังเมือง หรือกรมที่ดิน ที่แปลงที่ดินนั้นสังกัด

3. ราคาของที่ดิน

เช็คสภาพโดยรอบในที่ดินที่เราจะทำการซื้อขายที่ดิน   พิจารณาเรื่องของการดูแนวโน้มของการเติบโตของที่ดินและทำเล   โดยสามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้น คือสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินกลาง ที่จัดทำการประเมินโดยกรมธนารักษ์  ซึ่งจะมีการประเมินทุกรอบ 4 ปี โดยสามารถดูราคาประเมินที่ดินก่อนทำการซื้อขายที่ดินได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของรายงานสรุปการประเมินที่ดินรายเขต รายโซน ซึ่งจะแสดงผลเป็นรายถนน หรือจะนำเลขโฉนดที่ดินที่ได้รับมา เข้าไปคุ้นหาที่ระบบค้นหาราคาประเมินที่ดิน เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ให้คลิกไปที่เขตหรือจังหวัดที่ต้องการ โดยจะแสดงผลแบบแผ่นที่หรือแบบดาวเทียม เราสามารถซูมเข้าหาตำแหน่งที่ดินที่เราจะทำการซื้อขายที่ดิน และเมื่อคลิกในตำแหน่งที่ดินดังกล่าว ก็จะมีรายละเอียดที่ดินที่เราต้องการทราบอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเลขที่โฉนด ที่อยู่ พิกัดที่ดิน เลขที่ดิน ขนาดเนื้อที่ดิน หมายเลขระวาง และราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด หรือราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน

4. เช็คว่าแบบใดคุ้มกว่า

สำหรับที่ดินแปลงใหญ่นั้น  เจ้าของบางคนอาจจะตั้งราคาไว้สองแบบก็คือ ราคาขายยกแปลงและราคาแบ่งขาย  ซึ่งในบางครั้งเจ้าของที่อาจจะมีลูกเล่นในการตั้งราคา  เราจึงต้องตรวจสอบให้ดีและพิจารณาว่าแบบใดจะคุ้มกว่า อาทิ เจ้าของที่ดินประกาศขาย ที่ ดิน 77 ไร่ ติดถนน ราคา 107 ล้านบาท  โดยหากแยกตามที่แบ่งขายแล้ว มีเพียง 9 ไร่ที่เป็นที่ดินถนน นอกจากนั้นเป็นที่ดินตาบอด  โดยการแบ่งขายที่ไร่ละ 1.5 ล้านบาทในบริเวณที่ติดถนน ส่วนที่ดินตาบอดขายไร่ละ 1 ล้านบาท  ถ้าเราซื้อแบบแบ่งขาย เราจะซื้อที่ดินติดถนนได้ในราคา 13.5ล้านบาท และซื้อที่ดินตาบอดที่เหลืออีก  ไร่ได้ในราคา 68 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้ว เราจะเสียเงินซื้อที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด 77 ไร่ในราคา 81.5 ล้านบาทเท่านั้น  ซึ่งถูกกว่าแบบขายยกแปลงถึง 25.5ล้านบาท 

จะเห็นได้ว่าการซื้อที่ดินแปลงใหญ่  ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนเพพียงแต่ต้องการความละอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบและคิดคำนวนก่อนการตัดสินใจจ่ายเงิน เพราะเจ้าของที่มักจะมีลูกเล่นที่แฝงมาเพื่อสร้างผลกำไรให้ตัวเองอยู่เสมอ

สวัสดีครับ สอบถามได้เลยนะครับ