Menu Close

ซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคาร ได้ไหม?

ซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคาร ได้ไหม?

หากพูดถึงการซื้อที่ดินเปล่า กับการผ่อนธนาคาร  ทุกคนรู้ดีว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยมากนั้นธนาคารจะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ดินเปล่า เนื่องมาจากเหตุที่ว่า ที่ดินเปล่านั้นเป็นสิ่งที่ขายทอดตลาดได้ยาก อีกทั้งยังถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอัตราการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำ ลูกหนี้ก็จะยอมปล่อยให้ธนาคารยึดทรัพย์ได้โดยง่าย 

นอกจากนี้การปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า  ลูกหนี้ก็จะยอมปล่อยให้ธนาคารยึดทรัพย์ได้โดยง่าย เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เหมือนกับสินเชื่อบ้านหรือรถ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจากภาระของลูกหนี้ก็จะกลายเป็นภาระของธนาคารแทน 

นอกจากนี้ลูกหนี้ อาจจะทำให้ทรัพย์สินเสียมูลค่า อาทิ การทำให้หน้าดินเสีย ด้วยการตักเอาหน้าดินไปขายจนหมด แล้วปล่อยให้ธนาคารยึด  เหตุผลเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุให้การปล่อยสินเชื่อที่ดินเปล่าเป็นไปได้ยาก 

แต่รู้ไหมว่ามีโอกาสที่เราจะซื้อที่ดินเปล่าได้  เพียงแต่ต้องมีจุดประสงค์ที่แสดงเจตนาชัดเจนในการซื้อที่ดินเปล่า แบบ ผ่อนธนาคาร โดยจะมี 4 กรณีที่เราอาจซื้อดินเปล่าได้ ด้วย 3 วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1.แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อเพื่อประกอบกิจการ

-การจะซื้อที่ดินเปล่า  เพื่อไปประกอบกิจการนั้น  ผู้ซื้อจะต้องแสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนว่า การซื้อที่ดินในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ โดยนำเอกสารมาแสดงเช่น แผนการทำธุรกิจ  ที่แสดงให้แนวทางในการทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจ อาทิเช่น แนวทางขยายกิจการก่อสร้างโรงงานรองรับดีมานด์สินค้าที่เพิ่มขึ้น  การทำสวนผักไฮโดร  หรือการทำสวนอื่นๆ

2.แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร

โครงการจัดสรรบางที่ จะมีการแบ่งขายแปลงที่ดินเปล่า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปก่อสร้างในแบบที่ตัวเองต้องการได้  ซึ่งโครงการจัดสรรจะมีข้อกำหนดที่ตายตัวอยู่แล้วว่าที่ดินในโครงการจัดสรรจะมีระบุชัดเจนว่าใช้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้เท่านั้น  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพอที่ธนาคารจะรับฟังได้  นอกจากนี้ที่ดินในโครงการจัดสรรนั้น  ยังครบด้วยระบบของสาธารณูปโภคเข้าถึงครบถ้วนแน่นอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำทำให้ธนาคารยอมรับพิจารณาการกู้เงินซื้อที่ดินเปล่าประเภทนี้

3.แสดงจุดประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน

ก่อนที่จะยื่นกู้สินเชื่อ  โดยใช้เหตุผลนี้  ควรวางแผนและเตรียมเอกสารประกอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ้านของเรา นั่นคือมีแบบบ้านพร้อมประเมินราคา  อัตราค่ารับเหมา  ค่าตกแต่ง และมีใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นกู้  ซึ่งโดยมากกรณีนี้ธนาคารจะอนุมัติโดยทั่วไปจะได้รับวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของค่าที่ดินและค่ารับเหมาก่อสร้างรวมกัน

จะเห็นได้ว่า  หากเราสามารถแสดงจุดยืนและวัตถุประสงค์  รวมไปถึงเหตุผลในการที่เราต้องการจะซื้อที่ดินเปล่าให้ธนาคารได้อย่างชัดเจน

โดยหลักแล้วเหตุผลที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ก็คือ การซื้อเพื่อทำที่อยู่อาศัย  การซื้อเพื่อต่อยอดอาชีพหรือประกอบอาชีพ  ซึ่งทั้งสองเหตุผลนี้มีน้ำหนักมากพอที่ธนาคารจะอนุมัติให้ เพราะธนาคารเชื่อว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพ  โอกาสที่ลูกหนี้จะปล่อยให้ธนาคารยึดเป็นไปได้ยากกว่า

  ทั้งนี้เราต้องคำนึงอยู่เสมอว่า  อัตราดอกเบี้ยและยอดที่จ่ายต่อเดือนของสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ดินเปล่านั้นจะสูงกว่าการซื้อบ้าน

สวัสดีครับ สอบถามได้เลยนะครับ